Vybudování komunitní zahrady

  • Ročník: 2018
  • Předpokládané náklady: 300 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 4

V Semilech se dá nalézt mnoho ploch v majetku města, které jsou nevyužívané, zanedbané, pusté. Proč tedy jednu z těchto ploch nezkultivovat nenáročným projektem, který bude nabízet oázu klidu a odpočinku všem generacím zároveň? Tento návrh představuje myšlenku vybudování komunitní zahrady na pozemcích města – v Semilech Řekách (prostor mezi základní školou, pečovatelským domem a Kolorou). Komunitní zahrada bude sloužit ke vzdělávání dětí, pro relaxování dospělých i pro potěchu seniorů. Vizí je zapojit klienty domova důchodců i dětské skupiny pod vedením místních spolků. Mohlo by tak vzniknout místo pro mezigenerační setkávání, pikniky, poznávání pěstebních technik, rostlin, živočichů, půdy a všeho, co se na zahradách může odehrávat. Projekt je o dlouhodobém budování a množství práce svépomocí.

Provoz komunitní zahrady zajistí KSSF z.s. ve spolupráci se Semínko země z.s.