Rozšíření kapacity skautské klubovny - zaizolování a odvodnění čp. 404

  • Ročník: 2019
  • Předpokládané náklady: 510 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 298

Rozšíření kapacity skautské klubovny. Skauti budovu ve Vysocké ulici užívají již 30 let a pečlivě se o ni starají. Ta však nutně potřebuje větší investici. Skautská klubovna už kapacitně pro rostoucí počet skautů a skautek nestačí. Úpravou stávající budovy zvýšíme kapacitu a zároveň zkvalitníme současné prostory.