Revitalizace pozemku p. č. 3 na Komenského náměstí

  • Ročník: 2021
  • Předpokládané náklady: 200 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 17

Cílem revitalizace uvedené lokality je vytvořit odpočinkové místo a částečně přispět ke zlepšení celkového vzhledu Komenského náměstí.

Revitalizace bude spočívat v úpravě povrchu dané lokality (trávník a mlatová pěšina), umístění 3 laviček, odpadkového koše (včetně zásobníku sáčků na psí exkrementy), vysazení 1 ks lípy malolisté (Tilia cordata) a částečné ohrazení místa pomocí ocelových sloupků s řetězem.