Rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla

  • Ročník: 2018
  • Předpokládané náklady: 510 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 80

Rekonstrukce spodní části dvouramenného schodiště před hlavním portálem kostela sv. Petra a Pavla. U schodiště dochází k postupnému chátrání, navahuje se horní boční stěna. Provést stabilizaci a zpevnění zdi, schodových bloků, rekonstrukci zábradlí a dlažby v horní části. Cílem je zvýšení estetické úrovně dané části města a umožnění dalších etap rekonstrukce vyšších etáží schodiště v budoucnu.