Rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla v Semilech

  • Ročník: 2019
  • Předpokládané náklady: 510 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 96

Po provedení nezbytných havarijních oprav v roce 2019 by si schodiště zasloužilo celkovou revitalizaci (zejména v návaznosti na probíhající rekonstrukci schodiště k hlavnímu portálu realizovanou ŘK farností). Součástí návrhu je přespárování zdiva, citlivá rekonstukce rozpadajícího se zábradlí včetně ocelových prvků a výměna dožité betonové dlažby za vhodnější kamennou.