Nasvětlení přechodů pro chodce - Riegrovo náměstí a 2x ul. Luční

  • Ročník: 2018
  • Předpokládané náklady: 310 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 3

Nasvětlení přechodů pro chodce v lokalitách:

  • Riegrovo náměstí (přechod komunikace uprostřed mezi parkovišti, silnice II/289)
  • ul. Luční (za křižovatkou s ulicí Na Mýtě, silnice II/292)
  • ul. Luční (přechod k Penny marketu od domu Luční č.p. 353, silnice II/292)