Komunitní zahrada s komunitním chovem slepic v Řekách

  • Ročník: 2019
  • Předpokládané náklady: 450 tisíc Kč
  • Počet hlasů: 17

Dva místní spolky, KSSF z.s. a Semínko země z.s., by tímto rádi oslovily město Semily ke vzniku komunitní zahrady s chovem slepic na pozemcích města, které nejsou využívané. Jedná se o prostor mezi skate parkem a bývalou "mazutárnou".

Komunitní zahrady jsou v současné době trendem a výborným způsobem zkvalitnění života ve městě. Vize spolků, které chtějí tento projekt zaštítit, je taková, že by semilská komunitní zahrada v Řekách spojovala škálu generací, od nejmenších dětí po seniory. Vedle možnosti starat se o vlastní záhonek kousek od "paneláků" bude veřejnosti nabízen pravidelný program ve formě přednášek, školení, ekovýchovných programů, komorních kulturních akcí apod. Speciální pozornost chceme věnovat seniorům, kteří už nemohou pečovat o své zahrady, ale rádi by čistě pro radost pěstovali.

Rádi bychom zde vybudovali také posezení s drobným občersvením (prostor je vedle cyklostezky i turistické trasy) v klidové části města - což bude nejen pro obyvatele ale i pro návštěvníky Semil velmi zajímavá možnost relaxu kousek od řeky.

Velmi zajímavou nástavbou klasické komunitní zahrady by poté byl chov slepic adoptovaných z velkochovů. Tzv. komunitní chov slepic je v praxi hejno nosnic o jejichž péči se střídá několik rodin.

Náklady pro zřízení základu takovéto komunitní zahrady jsou: 450.000,- Kč (zahrnuje oplocení, rezervoáry na vodu, drobný materiál, zahradní náčiní, kotec na náčiní, kurník+oplůtek, mobiliář, chemické wc) - většinu prací při budování by oba spolky provedly svépomocí (výrazná úspora za lidskou práci) - KSSF z.s. a Semínko země z.s. by byly garanty a správci komunitní zahrady v Řekách.