Revitalizace pozemku p. č. 3 na Komenského náměstí

  • Ročník: 2023
  • Předpokládané náklady: 250 tisíc

Cílem revitalizace uvedené lokality je vytvořit odpočinkové místo a částečně přispět ke zlepšení celkového vzhledu Komenského náměstí.

Revitalizace bude zahrnovat:

  • úprava povrchu dané lokality (trávník a mlatová pěšina),
  • umístění 3 laviček a odpadkového koše (včetně zásobníku sáčků na psí exkrementy),
  • vysazení 1 ks lípy malolisté (Tilia cordata),
  • částečné ohrazení místa pomocí ocelových sloupků s řetězem.